Onderhoudscontract zwembad

 
 •  Dit contract wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar en gaat in op 1 januari 2016 en zal eindigen op 31 december 2017. Tenzij één van de beide partijen deze overeenkomst uiterlijk twee maanden voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk opzegt, zal deze telkens stilzwijgend worden verlengd voor de duur van één jaar.
 • Nadat het contract is getekend, moeten gebruiker en Wellspa de in dit contract genoemde bepalingen en voorwaarden nakomen in de periode waarin het contract geldig is.
 • De kosten voor dit contract zullen worden vastgesteld op € 1095,- per jaar voor Premium, € 595,- voor Basic plus en € 495,- voor Basic en zal in twee termijnen gefactureerd worden. Te weten: 50%  in januari of binnen twee weken na ondertekening en 50% in augustus van elk kalenderjaar zolang het contract loopt.
 • Wellspa is gerechtigd het vastgestelde bedrag jaarlijks aan te passen overeenkomstig de toepasselijke indexcijfers.
 • Bij tussentijdse opzegging van dit contract door de klant heeft men geen recht op restitutie.
 • Indien er onderdelen vervangen dienen te worden of er moeten andere kosten gemaakt worden zal Wellspa daar vooraf een prijsopgave van doen.
 • Indien Wellspa naast de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden nog andere of extra werkzaamheden moet verrichten zal de gewerkte tijd volgens het geldende uurtarief gefactureerd worden. Eventueel vermeerderd met een voorrijdtarief. (In 2016 is dit resp. €52,00 en €26,50  excl. Btw)
 • Tijdens de looptijd van dit contract worden bij storingen geen voorrijkosten in rekening gebracht. Gebruikersfouten en nalatigheid van de gebruiker worden hierbij uitgesloten.
 • Storingen of onregelmatigheden dienen direct na constatering bij Wellspa gemeld te worden om eventuele verdere schade te voorkomen.
 • Tijdens de looptijd van dit contract kunnen onderhoudsproducten en chemicaliën welke specifiek voor het zwembad nodig zijn door Wellspa worden geleverd met een korting van 25% ten opzichte van de normale verkoopprijs. Bij contract Premium zijn de chemicaliën inbegrepen.  
  De hiervoor genoemde producten worden niet thuis bezorgd maar kunnen wel meegebracht worden tijdens een van de servicebezoeken. Mits daar tijdig melding van wordt gedaan door de gebruiker. Uiteraard kunnen de producten ook worden opgehaald in onze winkel.
 • De gebruiker verzorgt zelf tijdig en frequent het onderhoud wat buiten deze overeenkomst valt. Een overzicht hiervan vindt u in de handleiding van uw zwembad.
 • Zonder uitdrukkelijke instructies van Wellspa mogen er geen werkzaamheden/aanpassingen aan de zwembadinstallatie uitgevoerd worden alsmede werkzaamheden welke invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit.
 • Op al onze aanbiedingen en transacties met afnemers zijn uitsluitend de Algemene voorwaarden van WellSpa VOF 2011 van toepassing. De toepasselijkheid van alle andersluidende voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Keuze van het contract:            □Basic € 495,-                   □ Basic plus € 595,-      □ Premium € 1095,-

Voor akkoord:

 

 

Naam
Adres
postcode woonplaats                                                                                               R. Bouckaert, WellSpa


Contract  “Premium”


Voorjaar:
Op een nader af te spreken datum wordt het zwembad zomerklaar gemaakt.
De werkzaamheden bestaan uit:
 • Het verwijderen van de winterafdekking
 •  Schoonmaken winterafdekking
  (de afdekking wordt daarvoor meegenomen naar WellSpa en bij de eerst volgende beurt weer teruggebracht)
 • Schoonmaken zwembad
 • Schoonmaken lamellenafdekking
 • Schoonmaken eventuele niveauvoelers
 • Schoonmaken waterbehandelingstechniek, elektrolyse, pH en/of redox elektrode en kalibreren
 • Schoonmaken pompmandje
 • Controleren afsluiters en terugslagkleppen
 • Filter terugspoelen
 • Installatie in zomersituatie zetten, kloktijden aanpassen
 • Controle van het zwembadwater
 • Aanvullen chemie. (bij de prijs inbegrepen)
 • Indien nodig, terugplaatsen jetstreampomp
 • Indien nodig, aansluiten en in bedrijf stellen warmtepomp, buitendouche, etc.
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie
 
Najaar:
Op  een nader af te spreken datum wordt het zwembad winterklaar gemaakt.
De werkzaamheden bestaan uit:
 • Het plaatsen van de winterafdekking
 • Schoonmaken pompmandje
 • Filter terugspoelen
 • Leidingen, pomp, filter, warmtepomp, buitendouche, etc. leegmaken van water ter voorkoming van bevriezing
 • Installatie in wintersituatie zetten
 • Indien nodig, verwijderen jetstreampomp en veilig opbergen
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie

 

Tussentijds onderhoud 1x per maand in de maanden mei, juni, juli, augustus en september

 • Controle zwembadwater (pH en chloor)
 • Controle en eventueel kalibreren automatische dosering/ zoutelektrolyse
 • Schoonmaken zwembadbodem
 • Schoonmaken pompmandje
 • Filter terugspoelen
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie
 

Contract “Basic plus”

 
Voorjaar:
Op een nader af te spreken datum wordt het zwembad zomerklaar gemaakt.
De gebruiker zorgt ervoor dat het zwembad is bijgevuld met water tot minimaal halverwege de skimmer(s).
De werkzaamheden bestaan uit:
 • Verwijderen winterafdekking 
 • Schoonmaken winterafdekking
  (de afdekking wordt daarvoor meegenomen naar WellSpa en bij de eerst volgende beurt weer teruggebracht)
 • Schoonmaken eventuele niveauvoelers
 • Schoonmaken waterbehandelingstechniek, elektrolyse, pH en/of redox elektrode en kalibreren
 • Schoonmaken pompmandje
 • Controleren afsluiters en terugslagkleppen
 • Filter terugspoelen
 • Installatie aansluiten en in zomersituatie zetten, kloktijden aanpassen
 • Controle van het zwembadwater
 • Aanvullen chemie (met 25% korting)
 • Indien nodig, terugplaatsen jetstreampomp
 • Indien nodig, aansluiten en in bedrijf stellen warmtepomp, buitendouche, etc.
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie
Najaar:
Op  een nader af te spreken datum wordt het zwembad winterklaar gemaakt.
De gebruiker zorgt ervoor dat het zwembadwater is gedaald tot minimaal 40cm onder de bovenrand, of tot onder de waterinlaten.

De werkzaamheden bestaan uit:
 • Het plaatsen van de winterafdekking
 • Schoonmaken pompmandje
 • Filter terugspoelen
 • Leidingen, pomp, filter, warmtepomp, buitendouche, etc. leegmaken van water ter voorkoming van bevriezing
 • Installatie in wintersituatie zetten
 • Indien nodig, verwijderen jetstreampomp en veilig opbergen
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie

 

Tussentijds onderhoud, 1x per seizoen, in de maand juni of juli

 • Controle zwembadwater (pH en chloor)
 • Controle en eventueel kalibreren automatische dosering/ zoutelektrolyse
 • Schoonmaken pompmandje
 • Filter terugspoelen
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie

 


Contract “Basic”

 
Voorjaar:
Op een nader af te spreken datum wordt het zwembad zomerklaar gemaakt.
De gebruiker zorgt ervoor dat het zwembad is bijgevuld met water tot minimaal halverwege de skimmer(s).
De werkzaamheden bestaan uit:
 • Het verwijderen van de winterafdekking, opvouwen (vuil en nat), achterlaten nabij het zwembad.
 • Schoonmaken eventuele niveauvoelers
 • Schoonmaken waterbehandelingstechniek, elektrolyse, pH en/of redox elektrode en kalibreren
 • Schoonmaken pompmandje
 • Controleren afsluiters en terugslagkleppen
 • Filter terugspoelen
 • Installatie in zomersituatie zetten, kloktijden aanpassen
 • Aanvullen chemie (met 25% korting)
 • Indien nodig, terugplaatsen jetstreampomp
 • Indien nodig, aansluiten en in bedrijf stellen warmtepomp, buitendouche, etc.
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie
 
Najaar:
Op  een nader af te spreken datum wordt het zwembad winterklaar gemaakt.
De gebruiker zorgt ervoor dat het zwembadwater is gedaald tot minimaal 40cm onder de bovenrand, of tot onder de waterinlaten.

De werkzaamheden bestaan uit:
 • Het plaatsen van de winterafdekking
 • Schoonmaken pompmandje
 • Filter terugspoelen
 • Leidingen, pomp, filter, warmtepomp, buitendouche, etc. leegmaken van water ter voorkoming van bevriezing
 • Installatie in wintersituatie zetten
 • Indien nodig, verwijderen jetstreampomp en veilig opbergen
 • Algehele visuele controle zwembad en installatie